Ιω. Θεοδωράτος: Σιταροκάραβα εναντίον βατσέλων – Ο ναυτικός αγώνας στην Επανάσταση (24/03/2022).

https://youtu.be/igR4m71u0E0 https://youtu.be/r2CrDLZkvOM https://youtu.be/oUFUQc2pPAo https://youtu.be/UmBOHAHES3g https://youtu.be/xyk9LcLLexk https://youtu.be/22c0XYkUrJc https://youtu.be/22c0XYkUrJc https://youtu.be/wA40DoV2OEM https://youtu.be/OnUaYmWIfXY https://youtu.be/alw-fRzoMig https://www.youtube.com/watch?v=cGAbhVyUSqo