Η Έξοδος του Μεσολογγίου και τα 200 χρόνια από την Επανάσταση στη Μακεδονία – Κ. Χολέβας.

https://youtu.be/OPEy_wyuEUU https://www.youtube.com/watch?v=D1YyqQDAe2s https://youtu.be/NT_Bm4V53Jg https://youtu.be/zO8yORP2abg https://youtu.be/zUOPYuce6D8 https://youtu.be/XRhm3DbIC74 https://youtu.be/zAsHFhVoiZ4 https://youtu.be/D34_3EdpUsw https://youtu.be/HGs1zHTkAB0 https://youtu.be/C6OPXjpTHeg