ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡ. ΚΟΙΝΟΒ.(7.6.22) ΕΠΙ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Σε συνέχεια των θριαμβευτικών σχολίων Κυβέρνησης και Κομμάτων  για το περιεχόμενό του Ψηφίσματος που αφορά την Κύπρο και το Κυπριακό, διαβάσαμε πολύ προσεκτικά το πολυσέλιδο ψήφισμα κι ιδιαίτερα την αναφορά…