Η Ελληνική Αεροπορική Ισχύς, από τα μάτια ενός τούρκου

Αναδημοσιεύουμε μεταφρασμένο (όσο μπορούμε) το thread Τούρκου σχετικά με την Ελληνική Αεροπορική Ισχύ. Αξιοσημείωτο, οτι μελετάει τη συνολική αεροπορική ισχύ και όχι μόνο την Π.Α . Επίσης αξιοσημείωτη η παντελής…