Εις Μνήμην Αρχηγού ΕΟΚΑ, Γεωργίου Γρίβα – Διγενή.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΔΙΓΕΝΗ της Αλίκης Δημητρίου, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ:Ο ΧΡΥΣΑΕΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥΉταν εκείνο το παιδί που χαΐδευε τα όπλα τα ετοιμασμένα για μίαν επανάσταση...Τεσσάρων- πέντε…