ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΤΟ ΤΕΤΡΑΠΤΥΧΟ«ΟΜΑΙΜΟΝ-ΟΜΟΓΛΩΣΣΟΝ-ΟΜΟΘΡΗΣΚΟΝ-ΟΜΟΤΡΟΠΟΝ»

Γράφει ο Ανδρέας Μητσόπουλος*, *Δικηγόρος - Συγγραφέας Αναδημοσιευμένο από την εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ. Συνεχίζεται μεθοδικά και με αυξανόμενο ρυθμό, ο ραγδαίος και βίαιος ισλαμικός εποικισμός της Ελλάδος, με αποτέλεσμα να…