Το Εθνικό κεφάλαιο, ως στρατηγικός καταλύτης.

Γράφει ο Αλέξανδρος Ιτιμούδης Όταν μιλάμε για ολοκληρωτική στρατηγική ή αλλιώς υψηλή στρατηγική για ένα κράτος, εννοούμε τυπολογικά τουλάχιστον την κινητοποίηση του συνόλου των εσωτερικών και εξωτερικών πυλώνων ισχύος του,…