“Μια επικίνδυνη συμφωνία: Η θυσία του Μεραρχιακού Ιππικού” , ή πως το νέο δεν είναι πάντα καλύτερο.

αναδημοσιεύουμε από το amynagr.blogspot.com Εισαγωγή: Μετά την επαναφορά του Μεραρχιακού ΠΒ από τον Αμερικανικό Στρατό ("DIVARTY"), πληθαίνουν οι φωνές για την επαναφορά των Τεθωρακισμένων  Συνταγμάτων Αναγνωρίσεως (Τ.Σ.Α.) στα Σώματα Στρατού,…