Αποκλειστικά, ύστερα από 30 χρόνια την πρώτη -λίγες ημέρες μετά τη θυσία του- έντυπη αφιέρωση στον Νικόλαο Σιαλμά.

Αναδημοσιεύουμε το εξώφυλλο και την πρώτη σελίδα της ειδικής έκδοσης - αφιέρωμα «Οδοιπορικό στη Θράκη» που εκδόθηκε από το Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης (ΠΑΚΕΘΡΑ, Ιούνιος 1992). Καθώς η ιστορική αυτή…