Αποδεχθήκαμε την ” γαλάζια πατρίδα ” ; #Σάββας #Καλεντερίδης @SavvasKalenteridis

Αποδεχθήκαμε την " γαλάζια πατρίδα " ; #Σάββας #Καλεντερίδης @SavvasKalenteridis

Απάντηση