Βιογραφικό Ανάστου Δημητρόπουλου

Ανάστος Δημητρόπουλος

Ο Οικουμενικός Ελληνισμός πενθεί την εκδημία του Προέδρου της ΕΕΕ

Ανάστασιος (Ανάστος) Δημητρόπουλος

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Κωνσταντίνος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 10-2-1961

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αχλαδινή Ηλείας
ΣΠΟΥΔΕΣ:

Πτυχίο Νομικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
Φιλοσοφία και Κοινωνιολογία Δικαίου

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:
Βιοιατρική – Ηθική – Δεοντολογία (Κέντρο Βιοιατρικής -Ηθικής Δεοντολογίας)
Παλαιογραφία (Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας)
Leadership (Διεθνές Επιμελητήριο Νέων –J.C.I.)
Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Αθηνών

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
Μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνα από 1992
Νομικός Σύμβουλος AHEPA Hellas
Νομικός Σύμβουλος «Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών» Ιατρών Αττικής
Νομικός Σύμβουλος «Πανελληνίου Συλλόγου Ελεγκτών Ιατρών»
Νομικός Σύμβουλος Τ.Ε.Β.Ε.
Νομικός Σύμβουλος Ιδρύματος Ολυμπιακής και Αθλητικής Παιδείας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Εταιρείας Ελλήνων Ευεργετών (2008 –σήμερα).
Μέλος Δ.Σ. της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής
Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Αιγαίου
Αναπληρωτής Πρόεδρος AHEPA Hellas (2006-2008)
Πρόεδρος AHEPA Pericles (2007-2010)
Τέως Αντιπρόεδρος Ιδρύματος Χατζηκώνστα (2003-2005)
Μέλος Δ.Σ. Ιδρύματος Κασιμάτη (2006-2010)
Συντονιστής Επιτροπής Πρωτοβουλίας “Olympia Symposia”
Πρόεδρος Πανελληνίου Συλλόγου κοινωνικής Αρωγής και Προάσπισης Χρηστών Υγείας και Ασθενών
Πρόεδρος Διεθνούς Ιδρύματος «Κοινόν Πελοποννησίων» (2008)
Γραμματέας Συλλόγου «Ολυμπιακή Ιδέα» (1994-1998)
Πρεσβευτής Ειρήνης της Διεθνούς Ομοσπονδίας για την Παγκόσμια Ειρήνη
Μέλος Εραλδικής -Γενεαλογικής Εταιρείας

Απάντηση