Ευρώπη – Ελλάδα -Τουρκία και στο βάθος Ρωσία και ΗΠΑ // Δ. Δαβέτας – Γ. Φίλης.Απάντηση