Ο πόλεμος εναντίον των Ελλήνων Εφοπλιστών από την Γερμανία και την Τουρκία // Αδαλής – Αποσκίτης.
Απάντηση