Θωμάς Σκαμπαρδώνης: Έτσι καταρρίψαμε τα τουρκικά F-102.

Απάντηση