Η Νίκη στα Δερβενάκια 26 – 28 Ιουλίου 1822 // Τάσος Κεχαγιάς – Θεόδ. Γιαννακόπουλος (Α&Γ- Y2L1).Απάντηση