Έρχεται δύσκολος χειμώνας στα ενεργειακά. Απαιτείται ενότητα – Γ. Μανιάτης.
Απάντηση