Ποιος κέρδισε και τι στη Μαδρίτη και τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ (μόνο με τις μεταφράσεις).

Απάντηση