Η Αναθεωρητική Τουρκία το «zero-sum-game», οι Ελληνικές Θέσεις και η κρίσιμη Σύνοδος του ΝΑΤΟ.
Παρακολουθήστε και αυτό:

Απάντηση