Τι μπορεί να επιχειρήσει στρατιωτικά η Τουρκία;Καραβίδας – Τσαιλάς – ΣαββίδηςΠαρακολουθείστε και αυτό:


Αλλά και αυτό:

Απάντηση