Κατάθεση στεφάνου προς μνήμη και τιμή του Μέγιστου των Ελλήνων 2345 έτη (10/6/2022) από την τελευτή του!


Ο κ. Ανάστος Δημητρόπουλος (πρόεδρος Διεθνούς Ιδρύματος “Κοινόν Ελλήνων”) και ο κ.Ανδρέας Νικολόπουλος (Γεν.Διευθυντής Διεθνούς Ιδρύματος “Κοινόν Πελοποννησίων”)

Ο κ. Σταμάτης Γεωργούλης (μελος ΔΣ φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός) και ο κ. Ανάστος Δημητρόπουλος (πρόεδρος Διεθνούς Ιδρύματος “Κοινόν Ελλήνων”)

Ο κ. Ανάστος Δημητρόπουλος (πρόεδρος Διεθνούς Ιδρύματος “Κοινόν Ελλήνων”)

Ο κ. Ανδρέας Νικολόπουλος (Γεν.Διευθυντής Διεθνούς Ιδρύματος “Κοινόν Πελοποννησίων”)

Παρακολουθήστε και αυτό:


Απάντηση