Ποια όπλα στείλαμε στην Ουκρανία – Ενημέρωση από τον ΥΠΕΘΑ Ν.Παναγιωτόπουλο (08/06/2022)


Η πρωτολογία του ΥΠΕΘΑ:


Η διευκρινιστική παρέμβαση:


Και η δευτερολογία:


Διαβάστε και αυτό:


Αλλά και αυτό:


Απάντηση