2023 -2053 – 2071 // Τα τρία τουρκικά ορόσημα κι ο Ερντογάν (Μέρος A).

2023 -2053 – 2071 // Τα τρία τουρκικά ορόσημα κι ο Ερντογάν.