Άγιος Κωνσταντίνος και Αγία Ελένη

Άγιος της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, αλλά και Μέγας από την Ιστορία. Πίσω του, η μητέρα του Αγία Ελένη. 

Δύο εξαιρετικές ομιλίες, με διαφορετικό ύφος που αποδίδουν ολοκληρωμένα την προσωπικότητα του ιδρυτού της μεγάλης της Κωνσταντινουπόλεως Αυτοκρατορίας.

Απάντηση