Πρώην Α/ΓΕΣ Καμπάς και ΥΦΕΘΑ Αποστολάκης για την επίσκεψη του ΠΘ στις ΗΠΑ και τα F-35
Αλλά και αυτό:
Απάντηση