Σ.Καλεντερίδης: Οι Ελληνικές Σημαίες στο πρωτάθλημα από την Τραπζοσπορ
Αλλά και αυτό:


Απάντηση