Σ.Καλεντερίδης: Οι Ελληνικές Σημαίες στο πρωτάθλημα από την Τραπζοσπορ




Αλλά και αυτό:


Απάντηση