Συνέντευξη Π/Θ στο MSNBC
Αλλά και αυτό:


Αλλά και αυτό:


Απάντηση