Ο Ελληνισμός ειρηνοποιός στο Ουκρανικό. Οι Αρχές του Πολέμου που δεν τήρησε η Ρωσία.
Αλλά και αυτό:


Απάντηση