Με απόφαση της Ουκρανίας κλείνει αγωγός Φυσικού Αερίου


Απάντηση