Μπαράζ αποχωρήσεων από το Κονσέρτο της Ελισάβετ στο Κούριο

Συγχαρητήρια για τα αντανακλαστικά του Κυπριακού Ελληνισμού
” Μπαράζ αποχωρήσεων από το Κονσέρτο της Ελισάβετ στο Κούριο”