“Ρωσόφιλοι” και πυρηνικά. Η Ελλάδα στόχος της μεγαλύτερης πυρηνικής δύναμης. Ρωσικά συστήματα των ΕΔ
Αλλά και αυτό:


2 σχόλια

Απάντηση