Γ. Φίλης: Η ηγεσία μας κανει το λιοντάρι έναντι της πυρηνικής Ρωσίας, αλλά απέναντι στην Τουρκία, όχι.

Γ. Φίλης: Η ηγεσία μας κανει το λιοντάρι έναντι της πυρηνικής Ρωσίας αλλά απέναντι στην Τουρκία, όχι.