Στ. Καραβίδας: Το Αιγαίο ΕΙΝΑΙ Ελληνική λίμνη.

Στ. Καραβίδας: Το Αιγαίο ΕΙΝΑΙ Ελληνική λίμνη.