Οι Έλληνες για να πάμε μπροστά θα πρέπει να κοιτάμε πίσω – Θ. Νικολοβγένης

Οι Έλληνες για να πάμε μπροστά θα πρέπει να κοιτάμε πίσω – Θ. Νικολοβγένης