Το ερώτημα δεν είναι το “αν” θα πολεμήσουμε με την Τουρκία, αλλά το “πότε” – Στ. Καραβίδας 30/04/22

Το ερώτημα δεν είναι το “αν” θα πολεμήσουμε με την Τουρκία, αλλά το “πότε” – Στ. Καραβίδας 30/04/22