Γ.Φίλης: Στην Ουκρανία ισχύει το “Δρυὸς πεσούσης πᾶς ἀνὴρ ξυλεύεται”
Αλλά και αυτό:


Αλλά και αυτό:


1 σχόλιο

Απάντηση