Γ.Φίλης – Θ.Νικολοβγένης: Ένας από τους στόχους της Ρωσίας στην Ουκρανία, είναι…..
Αλλά και αυτό:


9 σχόλια

Απάντηση