Η τοποθέτησή μας για την Ουκρανία (Open TV- 06 Μαρτίου 2022). Αναδημοσιεύουμε για λόγους αρχείου.

Αλλά και αυτό:


Απάντηση