Στ. Καραβίδας: Επιχειρησιακά συμπεράσματα από τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Αλλά και αυτό:


Απάντηση