Τα μάτια μου δεν είδαν τόπον ενδοξότερον, από τούτο τ’ αλωνάκι…Απάντηση