Ν.Παναγιωτόπουλος: Δεν είναι περίοδος να λες πράγματα κατά της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ.
Αλλά και αυτό:


Απάντηση