Εκσυγχρονισμένες Hydra 70 για τα Ουκρανικά Bayraktars, λόγω έλλειψης MAM; Η δράση των ΤΒ-2 στην Ουκρανία.

Εκσυγχρονισμένες Hydra 70 για τα Ουκρανικά Bayraktars, λόγω έλλειψης MAM; Η δράση των ΤΒ-2 στην Ουκρανία.