Ο Ελληνισμός ορίζει την Ανατολή και τη Δύση.Είμαστε αυτόφωτοι.Σταματήστε να ετεροπροσδιορίζεστε.

Ο Ελληνισμός ορίζει την Ανατολή και τη Δύση.Είμαστε αυτόφωτοι.Σταματήστε να ετεροπροσδιορίζεστε.