Φωτοαφιέρωμα στον ΗΝΙΟΧΟ 2022 (μέρος 8/10)

Φωτοαφιέρωμα στον ΗΝΙΟΧΟ 2022 (μέρος 8/10)