Καθημερινή: Ελληνική Δύναμη στη Βουλγαρία.

Στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΝΑΤΟ.


Παρακολουθείστε και αυτό:


Αλλά και αυτό:


Απάντηση