Το πρόγραμμα Akinci μετά την καταστροφή του εργοστασίου παραγωγής των κινητήρων