Κλειδί για τον Ελληνισμό ο έλεγχος της Μ.Ασίας. Ο διαμελισμός της Τουρκίας. Παράθυρο ευκαιρίας.

1 σχόλιο

Απάντηση