Φοβερή εκπομπή από Κύπρο, για την άφιξη των Rafale (11/01/22)

Λάζαρος Μαύρος στην ” ΠΡΩΤΗ ΕΚΠΟΜΠΗ “

Απάντηση