Βίντεο|| Στ.Καραβίδας: Το μόνο Ελληνικό Think Tank που γνωρίζω, είναι το Leopard 2A6Hell.

Απάντηση