200 χρόνια. REMEMBER

Όποιος δεν πρόλαβε να διαβάσει τις 20.000 σελίδες που έχουν γραφτεί για την Επανάσταση, ας ακούσει τα πιο κάτω λόγια:

Απάντηση