Δείτε το βίντεο”Μεθ‘ ορμής ακαθέκτου και με την πεποίθησιν της νίκης εναντίον του εχθρού του γένους”|| ΖΗΤΩ ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

Απάντηση